بیمه نامه جامع پروژه

پوشش بیمه نامه جامع پروژه(CPI) با ترکیب بیمه نامه های تمام خطر پیمانکاران(CAR) و تمام خطر نصب(EAR) برای پروژه های بزرگ نظیر: ساخت کارخانجات فولاد، نیروگاههای سیکل ترکیبی، خطوط ریلی شهری و بین شهری، هتل های بزرگ، اتوبانهای چند طبقه و... کاربرد دارد.