بیمه تهرانپارس

  •  
  •  
  •  
  •  

بیمه زندگی

بیمه ملت تهرانپارس

بیمه زندگی از رایج ترین و گسترده ترین رشته های بیمه در جهان بویژه در کشورهای پیشرفته می باشد. هدف اساسی بیمه های زندگی ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه و نهایتا ایفای تعهدات بیمه گر در قبال استفاده کنندگان می باشد.

مشخصات اصلی بیمه های زندگی عبارتند از :

    - تامین آسایش فکری و مالی استفاده کنندگان در شرایط گوناگون زندگی
    - ایجاد سرمایه با مستمری برای همه افراد جامعه با سنین مختلف
    - حمایت از خانواده در شرایط ناشی از فوت یا از کارافتادگی سرپرست خانواده
    - سرمایه بیمه های زندگی جزو ماترک محسوب نمی شود و از مالیات بر درآمد و و مالیات بر ارث معاف می باشد.

 

انواع بیمه های زندگی قابل ارائه در بیمه ملت :

    - بیمه زندگی و سرمایه گذاری

    - بیمه سپرده زندگی

    - بیمه تحصیل فرزندان
    - بیمه زندگی مشترک 
    - بیمه زندگی جوانان
    - بیمه زندگی و بازخرید سنوات
    - بیمه مستمری زنان خانه دار

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**