•  
  •  
  •  

جشنواره بیمه عکاسان

جشنواره بیمه عکاسان و هنرمندان:

 

در شرایطی که زندگی ها سریع شده و مردم فرصت کمتری برای خواندن دارند، عکس می تواند رسانه جایگزین مناسبی برای انتقال اخبار و مفاهیم در زمان کوتاه باشدوحرفه عکاسی یکی از جذابترین شغل ها است که سختی های خاص خود را دارد.

حسی راکه یک عکاس هنگام ثبت یک لحظه یاهمان ثبت عکس دارد رانمیتوان نادیده گرفت بسیار تجربه لذت بخشی است . شاید بتوان که بزرگترین مزیت حرفه ی عکاسی تنوع زیاد این شغل و جذابیتی است که برای عکاس هر روز وجود دارد که با ثبت تصویر و لحظات شیرین آن را برای آیندگان به یادگار میگذارد.باوجود این همه لذت و شرینی که این شغل دارد بایستی به خاطر داشت عکاسی سختی های خاص خودش را دارد ، عکاس بایستی برای عکاسی امکانات و ابزار های بزرگ یا کوچکی را برای فواصل مکانی طولانی با خود حمل کند ودر شرایط جوی خوب یا بد یا در شرایط خطرناک یاایمن و ... کار کند

 

 

پس از مشکلات عکاس به موارد ذیل میتوانیم اشاره نماییم :

 

اینکه عکاس در کشور ما از مرتبه و جایگاه شغلی مشخصی برخوردار نیست.

پایین بودن درآمد عکاس با توجه به سختی و زحمتی که برای این کار میکشد.

اینکه عکاس حق کپی رایت ندارد.

در نظر نگرفتن مکان مناسب و تسهیلات کافی برای عکاس در واقع عدم حمایت از عکاس

عدم ساعت کار مشخص

نداشتن امنیت ، بیشتر تجهیزات عکاسان که گران قیمت هستند توسط خودشان تهیه شده و در هر برنامه ای ممکن است هر اتفاق برای آن ها بیفتد.

نداشتن بیمه و پشتوانه هزینه های درمانی در زمان بروز حادثه و دوران بازنشستگی

 

عدم حقوق و مستمری بازنشستگی

 

 

دغدغه های شماست :

 

 

 

بی کاری و بی پولی در آینده

درآمد ثابت و تضمین شده برای زمانی که نمیتونی یا نمیخوای کار کنی

 

هزینه‌های بالای درمانی و نگهداشت سلامت خود و خانواده

واگر خدایی نکرده نباشی

 

راه حل پیشنهادی  بیمه سرمایه گذاری بیمه ملت :

سرمایه گذاری :

 

حتی با حداقل درآمد هم میتوانید سرمایه گذاری سود ده و تضمین شده داشته باشید.

 

 

مستمری هنگام بازنشستگی:

 

پس از گذشت حداقل ده سال شما میتوانید از محل سرمایه گذاری که انجام داده اید مستمری دریافت کنید.

 

 

از کار افتادگی

 

سرمایه و درآمد از کار افتادگی رااز ماخواهید داشت.

سرمایه فوت

بعدازشما ، ماکنار خانواده تان هستیم

سرمایه زندگی

 

سرمایه زندگی به سختی بدست می آید و به راحتی از دست میرود

 

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

@bmic2113

77064333-4