بیمه تهرانپارس

 •  
 •  
 •  
 •  

بیمه ملت شرق

 • بیمه مسافرین ورودی به ایران

  ابران

  این بیمه نامه مربوط به مسافرینی است که به کشور جمهوری اسلامی ایران مسافرت می کنند. در صورتي كه بيمه شده در مدت اعتبار اين بيمه نامه، دچار بيماري يا صدمات بدني ناشي از حادثه شود و يا قرنطينه اجباري پزشكي ضروري گردد، بيمه گر موظف است خدمات زير را سازماندهي و هزينه هاي مرتبط با آن را پرداخت نمايد.

  الف) انتقال
  1- 
  پذيرش و انتقال بيمه شده به نزديك ترين بيمارستان يا مراكز درماني مجهز در كمترين زمان ممكن.
  2-
  انتقال بيمه شده در موارد ضروري با نظر پزشك معالج به مراكز درماني مجهزتر در اسرع وقت.
  3-
  بازگرداندن بيمه شده به كشور متبوع خويش بر اساس نظر پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه گر در صورتي كه پس از درمان در محل، شرايط جسمي بيمه شده مانع از بازگشت وي به صورت يك مسافر معمولي باشد.
  4-
  انجام اقدامات لازم در صورت فوت بيمه شده براي انتقال جسد به نزديك ترين فرودگاه محل اقامت وي در كشور متبوع.
  5-
  انجام اقدامات لازم جهت بازگرداندن افراد همراه زير 15 سال بيمه شده و يك نفر از بستگان بيمه شده به كشور متبوع در صورتي كه بيمه شده توانايي ادامه سفر با وسيله نقليه شخصي و يا وسيله نقليه اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته را نداشته باشد.
  6-
  انجام اقدامات لازم براي انتقال يكي از بستگان بيمه شده از كشور محل اقامت بيمه شده به ايران در صورتي كه بيمه شده به علت حادثه يا بيماري مشمول اين بيمه نامه، در بيمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشك معالج به همراه نياز داشته باشد.

  ب) پرداخت هزينه ها
  1-
  هزينه هاي پزشكي و بستري تا سقف 10.000 يورو و يا معادل ريالي آن براساس نرخ تسعير ارز مندرج در بيمه نامه با استناد به گواهي پزشكي مبني بر نياز فوري به درمان در مدت پوشش (پس از كسر فرانشيز هزينه هاي پزشكي غيربستري)، به شرح زير پرداخت خواهد شد:
  1-1-
  هزينه هاي پزشكي شامل ويزيت اوليه و خدمات تصويربرداري و آزمايشگاهي، هزينه هاي دارويي، جراحي هاي سرپايي، فيزيوتراپي و انتقال مصدومان و بيماران به مراكز پزشكي مربوطه ناشي از حوادث.
  2-1-
  هزينه هاي پزشكي ناشي از بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود Day Care (با بيش از۶ ساعت بستري)

  2-هزينه هاي غيرپزشكي به شرح زير پرداخت خواهد شد:
  1-2 –
  هزينه هاي متعارف مربوط به تهيه تابوت و انتقال جسد بيمه شده متوفي به نزديكترين فرودگاه بين المللي محل اقامت وي در كشور مبداء يا محل اقامت (هزينه هاي برگزاري مراسم تشييع و تدفين در تعهد بيمه گر نمي باشد)
  2-2 –
  در صورتي كه بيمه شده به علت حادثه يا بيماري مشمول اين بيمه نامه، در بيمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه گر به همراه نياز داشته باشد، هزينه هاي متعارف رفت و برگشت يكي از بستگان بيمه شده از كشور محل اقامت بيمه شده به محل بستري و نيز مخارج اقامت وي در ايران حداكثر تا 20 روز پرداخت خواهد شد.
  3-2 -
  هزينه متعارف بازگشت غيرمنتظره بيمه شده به دليل صدمات يا بيماري حاد پزشكي در صورتي كه نتواند از بليط برگشت استفاده نمايد.
  4-2 –
  هزينه هاي متعارف جهت بازگرداندن افراد همراه زير 15 سال بيمه شده و يك نفر از بستگان وي به كشور مبدا يا محل اقامت در صورت عدم توانايي به سفر با وسيله نقليه شخصي و يا وسيله نقليه اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته است.
  5-2 –
  هزينه هاي فوريتي دندانپزشكي تا سقف 200 يورو. اين هزينه ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و كشيدن دندان مي باشد.
  6-2 –
  هزينه هاي لازم جهت تهيه مدارك مهم مسافرتي نظير گذرنامه، گواهينامه رانندگي و يا مدارك كنسولي در صورت گم شدن مدارك مربوطه تا سقف 200 يورو.
  7-2 – 
  هزينه هاي مربوط به معاضدت قضايي تا سقف 250 يورو در دعاوي كه در طي مدت اقامت در ايران عليه بيمه شده دادخواست مطرح شود

 • بیمه ملت شرق

  بیمه ملت

  بیمه

  بیمه ملت شرق

  بیمه ملت شرق تهرات

  بیمه ملت اتوبان باقری

  بیمه ملت تهرانپارس

  بیمه تهرانپارس

  بيمه 

  بيمه ملت

  بيمه ملات تهران ‍‍‍‍پارس

  بيمه ملت تهرانپارس

  بيمه فلکه اول

  بيمه فلکه دوم 

  بيمه فلکه سوم

  بيمه فلکه چهارم

  بيمه ملت فلکه اول تهرانپارس

  بيمه ملت فلکه دوم تهرانپارس

  بيمه ملت فلکه سوم تهرانپارس

  بيمه ملت فلکه چهارم تهرانپارس

  بيمه ملت خيابان استخر

  بيمه خيابان اسخر

  بيممه اتپبان باقري

  بيمه ملت اتوبان باقري

  بيمه ملت  ???

  بيمه ملت خيابان ???

  بيمه ملت خيابان ??? غربي

  بيمه ملت خيابان ??? شرقي

  بيمه نارمک

  بيمه ملت نارمک 

  بيمه تهران

  بيمه ملت تهران

  بيمه سراج

  بيمه ملت سراج

  بيه ملت خيابان رسالت

  بيمه ملت خيابان گلبرگ

  بيمه ملت بلوار ارديبهشت

  بيمه بزگراه زين الدين

  بيمه ملت بزرگراه  زين الدين

  بيمه ملت بزرگراه شهيد زين الدين

  بيمه حجربن عدي

  بيمه ملت حجربن عدي

  بيمه پارک پليس

  بيمه ملت پارک پليس

  بيمه بلوار استقلال

  بيمه ملت بلوار اسقلال

  بيمه قاسم آباد

  بيمه ملت قاس آباد

  بيمه شهرک فرهنگيان

  بيمه ملت شهرک فرهنگيان

  بيمه ميدان پروين

  بيمه ملت ميدان پروين

  بيمه ملت جشنواره

  بيمه جشنواره

  بيمه بزرگراه رسالت

  بيمه مت بزرگراه رسالت

  بيمه بلوار دلاوران

  بيمه ملت بلوار دلاوران

  بيمه شهرک اميد

  بيمه ملت شهرک اميد

  بيمه بزرگراه بابايي

  بيمه ملت بزرگراه بابايي

  بيمه حکيميه 

  بيمه ملت حکيميه

  بيمه خيابان دماوند

  بيمه ملت خيابان دماوند

  بيمه ملت بزرگراه ياسيني

  بيمه بزرگراه ياسيني

  بيمه منطقه چهار

  بيمه ملت منطقه ?

  بيمه منطقه ?

  بيمه ملت منطقه چهار

  بيمه بزرگراه باقري

  بيمه ملت بزرگراه باقري

  بيمه خيابان هنگام

  بيمه ملت خيابان هنگام

  بيمه سرخه حصار

  بيمه توحيد

  بيمه ملت توحيد

  بيمه شهيدان قزويني

  بيمه ملت شهيدان قزويني

  بيمه مجيد آباد

  بيمه ملت مجيد آباد

  بيمه شهرک کاج

  بيمه ملت شهرک کاج

  بيمه ترکيه

  بيمه ملت ترکيه

  بيمه مسافرت ترکيه

  بيمه تور ترکيه بيمه ملت تور ترکيه

  بيمه مسافرين ترکيه

  بيمه ملت مسافرين ترکيه

  بيمه استانبول

  بيمه ملت استانبول

  بيمه مسافرين استانبول

  بيمه ملت مسافرين استانبول

  بيمه مسافري استانبول

  بيمه تور استانبول

  بيمه تور آنتاليا

  بيمه مسافرين آنتاليا

  بيمه مسافرت آنتاليا

  بيمه ملت آنتاليا

  بيمه کوش آداسي

  بيمه ملت کوش آداسي

  بيمه مسافرين کوش آداسي

  بيمه مسافرت کوش آداسي

  بيمه تور کوش آداسي

  بيمه آنکارا

  بيمه امارات متحده عربي

  بيمه ملت امارات متحده عربي

  بيمه ابوظبي

  بيمه ملت ابوظبي

  بيمه مسافرين دبي

  بيمه مسافرت دبي

  بيمه دبي

  بيمه ملت دبي

  بيمه تور دبي

  بيمه آذربايجان

  بيمه ملت آذربايجان

  بيمه تور باکو

  بيمه ملت باکو

  بيمه تور باکو

  بيمه ملت تور باکو

  بيمه نخجوان

  بيمه ملت نخجوان

  بيمه تور نخجوان

  بيمه ترکمنستان

  بيمه ملت ترکمنسان

  بيمه تور ترکمستان

  بيمه مسافرت ترکمنستان

  بيمه مسافرين ترکمنسان

  بيمه عشق آباد

  بيمه مسافرين عشق آباد

  بيمه تور عشق آباد

  بيمه روسيه

  بيمه ملت روسيه

  بيمه تور روسيه

  بيمه مسافرين روسيه

  بيکه مسافرين روسيه

  بيمه مسکو

  بيمه مسافرين مسکو

  بيمه مسافرت مسکو

  بيمه تور مسکو

  بيمه سن پترزبورگ

  بيمه تور سن پترزبورگ

  بيمه مسافرين سن پترزبورگ

  بيمه مسافرت سن پترزبورگ

  بيمه تور گرجستان

  بيمه ملت گرجستان 

  بيمه مسافرت گرجستان

  بيمه مسافرين گرجستان

  بيمه تفليس 

  بيمه مسافرت تلفيس

  بيمه تور تفليس

  بيمه ازبکستان

  بيمه مسافرين ازبکستان

  بيمه تور ازبکستان

  بيمه تاشکند

  بيمه تور تاشکند 

  بيمه تاجيکستان

  بيمه مسافرين تاجيکستان

  بيمه تور تاجيکستان

  بيمه مسافرت تاجيکستان

  بيمه قزاقستان

  بيمه مسافرت قزاقستان

  بيمه مسافرين قزاقستان

  بيمه ملت قزاقستان

  بيمه تور آستانا

  بيمه مسافرت آستانا

  بيمه مسافرينآئتانا

  بيمه آستارا

  بيمه مسافرين آستارا

  بيمه مسافرت آستارا

  بيمه چين

  بيمه ملت چين

  بيمه تور چين

  بيمه تور مسافرين چين

  بيمه مسافرتي چين

  بيمه مسافران چين

  بيمه شانگهاي 

  بيمه تور شانگهاي 

  بيمه مسافرتي شانگهاي

  بيمه مسافري شانگهاي

  بيمه پکن

  بيمه تور پکن

  بيمه مسافر پکن

  بيمه مسافرين پکن

  بيمه سفري پکن

  بيمه هنگ کنگ

  بيمه تور هنگ کنگ

  بيمه مسافرين هنگ کنگ

  بيمه مسافرتي هنگ کنگ

  بيمه سفر هنگ گنگ

  بيمه مغولستان

  بيمه ملت مغولستان

  بيمه سفري مغولستان

  بيمه مسافرين مغولستان

  بيمه نپال

  بيمه ملت نپال

  بيمه مسافرين نپال

  بيمه تور نپال

  بيمه تبت 

  بيمه تور تبت

  بيمه مسافرين تبت

  بيمه سفري تبت

  بيمه هند

  بيمه ملت هند

  بيمه مسافرين هند

  بيمه سفري هند

  بيمه مسافرت هند

  بميه مسفران هند

  بيمه تور هند

  بيمه تور گردشگري هند

  بيمه تور تفريحي هند

  بيمه بمبئي

  بيمه مسافرين بمبئي

  بيمه تور بمبيئي بيمه سفري بمبئي

  بيمه دهلي

  بيمه مسافرين دهلي

  بيمه تور دهلي

  بيمه سفري دهلي

  بيمه سريلانکا

  بيمه تور سريلانکا

  بيمه مسافرين سريلانکا

  بيمه سفر سريلانکا

  بيمه مسافرت سريلانکا

  بيمه سفر به سريلانکا

  بيمه کلمبو 

  بيمه تور کلومبو

  بيمه مسافرين کلومبو

  بيمه سنگاپور

  بيمه مسافرين سنگاپور 

  بيمه سفري سنگاپور

  بيمه تور سنگاپور

  بيمه سفر به سنگاپور

  بيمه جاکارتا

  بيمه سفري جاکارتا

  بيمه تور جاکارتا

  بيمه مسافرين جاکارتا

  بيمه مالزي 

  بيمه سفري مازي

  بيمه مسافرين مالزي

  بيمه تور مالزي

  بيمه سفر ب مالزي

  بيمه کوالا لامپور

  بيمه سفر به کوالا لامپور

  بيمه مسافرين کوالا لامپور

  بيمه سفري کوالا لمپور

  بيمه اندونزي

  بيمه سفر به اندونزي

  بيمه مسافرين اندونزي

  بيمه بالي

  بيمه مسافرين بالي

  بيمه سفر به بالي

  بيمه سفري بالي

  بيمه فيليپبن

  يمه سفر به فليپين

  بيمه مسافرين فليپين

  بيمه ماينيلا

  بيمه سفر به مينيلا

  بيمه مسافرين مينيلا

  بيمه استراليا

  بيمه مسافرين استراليا

  بيمه سفر به استراليا

  بيمه تور استراليا

  بيمه سيدني

  بيمه سفر به سيدني

  بيمه مسافرين سيدني

  بيمه تور سيدني

  بيمه کرنز 

  بيمه تور کرنز

  بيمه سفر به کرنز

  بيمه نيوزلند

  بيمه سفر به نيوزلند

  بيمه مسافرين نيوزلند

  بيمه ژاپن 

  بيمه سفر به ژاپن

  بيمه مسافرين ژاپن

  بيمه تور ژاپن

  بيمه توکيو

  بيمه مسافرين توکيو

  بيمه تپر توکيو

  بيمه سفر به توکيو

  بيمه کره جنوبي

  بيمه مسافرين کره جنوبي

  بيمه تور کره جنوبي

  بيمه سفر به کره جنوبي

  بيمه سئول

  بيمه مسافرين سئول

  بيمه سفر به سئول

  بيمه تور سئول

  بيمه تيلند

  بيمه سفر به تايلند

  بيمه مسافرين تايلند

  بيمه تور تايلند

  بيمه بانکوک

  بيمه سفر به باکوک

  بيمه تور بانکوک

  بيکه مسافرين بانکوک

  بيمه پاتايا

  بيمه سفر به پاتايا

  بيمه مسافرين پاتايا

  بيمه سفر به پوکت

  به مسافرين پوکت

  بيمه سفر به بنگلادش

  به مسافرين بنگلادش

  بيمه مالديو

  بيمه سفر به مالديو

  بيمه مسافرين مالديو

  بيمه تور مالديو

  بيمه اوکراين

  بيمه سفر به اوکراين

  بيمه مسافرين اوکراين

  بيمه سفري اوکراين

  بيمه کي يف

  بيمه سفر به کي يف

  بيمه مسافرين کي يف

  بيمه بلاروس

  بيمه مسافرين بلاروس

  بيمه سفر به بلاروس

  بيمه سفر به مينسک

  به تور مينسک

  بيمه مسافرين مينسک

  بيمه ليتواني

  بيمه مسافرين ليتواني

  بيمه سفر به ليتواني

  بيمه مسافرتي ليتواني

  بيمه بلغارستان

  بيمه سفري بلغارستان

  بيمه سفر به بلغارستان

  بيمه لهستان

  بيمه سفر به لهستان

  بيمه مسافرين لهستان

  بيمه آلمان

  بيمه سفر به آلمان

  ببيمه مسافرين آلمان

  بيمه سفري آلمان 

  بيمه تور آلمان

  بيمه برلين

  بيمه سفر به آلمان

  بيمه مسافر برلين

  بيمه مسافرين برلين

  بيمه سفر به برلين

  بيمه سفر به مونيخ

  بيم مسافرين مونيخ

  بيه سفر به مونيخ

  بيمه تور مونيخ

  بيمه هامبورگ

  بيمه تور هامبورگ

  بيمه مسافرين هامبورگ

  بميه فرانسه

  بيمه تور فرانسه 

  بيمه سفر به فرانسه

  بيمه مسافرين فرانسه

  بيمه مسافرين فرانسه

  بيمه پاريس 

  بيمه مسافرين پاريس

  بيمه سفر به پاريس

  بيمه نور پاريس

  بيمه انگليس

  بيمه سفر به اگليس

  بيمه تور انگليس

  بيمه مسافرين انگليس

  بيمه مسافرت انگليس

  بيمه لندن

  بيمه سفر به لندن

  بيمه مسافرت به لندن

  بيمه مسافرين به لندن

  بيمه مسافرت به لندن

  بيمه تور لندن

  بيمه سفر به ايتاليا

  بيمه ايتاليا

  بيمه مسافرين ايتاليا

  بيمه مسافران ايتاليا

  بيمه مسافلرت ايتاليا

   ايبيمه مسافر ايتاليا

  بيمه رم

  بيمه تور رم

  بيمه مسافرين رم

  بيمه سفر به رم

  بيمه تور رم

  بيمه اسپانيا

  بيمه مسافرين اسپانيا

  بيمه سفر به اسپانيا

  بيمه تور اسپانيا

  بيمه گردشگري اسپانيا

  بيمه مارديد

  بيمه سفر به مادريد

  بيمه بارسلون

  بيمه سفر به بارلوم

  بيمه مسافرين بارسلون

  بيمه قبرس

  بيمه مسافرين قبرس

  بيمه سفر به قبرس

  بيمه تور قبرس

  بيمه گردشگري قبرس

  به مسافرت به قبرس

  بيمه موناکو

  بيمه تور موناکو

  بيمه مسافرين موناکو

  بيکه سفر به موناکو

  بيمه يونان

  بيمه سفر به يونان

  بيمه تور يونان

  بيمه مسافرين يونان

  بيمه آتن

  بيمه سفر به آتن

  بيمه مسافرين آتن

  بيمه گردشگري آتن

  بيمه پرتغال

  بيمه سفر به پرتغال

  بيمه سفري پرتغال

  بيمه مسافرين پرتغال

  بيمه پرتو

  بيمه تور پرتو

  بيمه سافرين پرتو

  بيمه دانمارک

  بيمه سفر به دانمارک

  بيمه مسافرين دانمارک

  بيمه مسافرت به دانمارک

  بيمه تور دانمارک

  بيمه نروژ

  بيمه سفر به نروژ

  بيمه تور نروژ

  بيمه سفري نروژ

  بيمه مسافرين نروژ

  بيمه گردشگري نروژ

  بيمه سوئد

  بيمه سفر به سوئد

  بيمه گردشگري سوئد

  بيمه مسافرين سوئ?د

  بيمه تور سوئد

  بيمه سوسيس

  بيمه سفر به سويس

  بيمه مسافرين سويس

  بيمه تور سوسيس

  بيمه مسافرت سويس

  بيمه فلاند

  بيمه سفر به فلاند

  بيمه مسافرين فلاند

  بيمه مسافرت فلاند

  بيمه تور فلاند

  بيمه کانادا

  بيمه سفر به کانادا 

  بيمه تور کانادا

  بيمه مسافرين کانادا

  بيمه مسافرت به کانادا

  بيمه ملت کانادا

  بيمه ونکور

  بيمه سفر به ونکور

  بيمه مسافرين ونکور

  بيمه تور ونکور

  بيمه مسافرت به ونکور

  بيمه تورنتو

  بيمه سفر به تورنتو

  بيمه تور تورنتو

  بيمه گردشگري تورنتو

  بيمه کبک

  بيمه تور کبک

  بيمه گردشگري کبک

  بيمه سفر به کبک

  بيمه آمريکا

  بيمه سفر به آمريکا

  بيمه تور آمريکا

  بيمه مسافرين آمريکا

  بيمه مسافرت آمريکا

  بيمه ايالات متحده

  بيمه تور ايالات متحده 

  بيمه سفر به ايالات متحده

  بيمه گردشگر ايالات متحده

  بيمه نيويورک

  بيمه سفر به نيويورک

  بيمه مسافرين نيويورک

  بيمه تور نيويورک

  بيمه ميشيگان 

  بيمه سفر به ميشيگان

  بيمه تور ميشيگان

  بيمه نيو جرسي

  بيمه تور نيو جرسي

  بيمه سفر به نيو جرسي

  بيمه اوهايو

  بيمه سفر به اوهايو

  بيمه مسافرين اوهايو

  بيمه اينديانا

  بيمه سفر به اينديانا

  بيمه ويرجينيا

  بيمه تور ويرجينيا

  بيمه مسافرين ويرجينيا

  بيمه تگزاس

  بيمه سفر به تگزاس 

  بيمه مسافرين تگزاس

  بيمه دالاس

  بيمه مسافرين دالاس

  بيمه سفر به دالاس

  بيمه مسافرين دالاس

  بيمه ميسيسيپي

  بيمه سفر به ميسيسيپي

  بيمه مسافرين ميسيسپي

  يمه اوکلاهاما

  بيمه سفر به اوکلاهاما

  بيمه مسافرين اوکلاهاما

  بيمه نبرسکا

  بيمه مسافرين نبرسکا

  بيمه سفر به نبرسکا

  بيمه تور نبرسکا

  بيمه مونتانا

  بيم مشافرين مونتانا

  بيمه سفر به مونتانا

  بيمه تور مونتانا

  بيمه نوادا

  بيمه مسافرين نوادا

  بيمه سفر به نوادا

  بيمه تور نوادا

  بيمه لاس وگاس

  بيمه سفر به لاس وگاس

  بيمه مسافرين لاس وگاس

  بيمه تور لاس وکاس

  بيمه سفر گردشگري به لاس وکاس

  بيمه نيو مکزيکو

  بيمه سفر به نيو مکزيکو

  بيمه مسافرين نيو مکزيکو

  بيمه تور نيو مکزيکو

  بيمه آريزونا

  بيمه سفر به آريزونا

  بيمه مسافرين آريزونا

  بيمه سن ديگو

  بيمه تور سن ديگو

  بيمه سفر به سن ديگو

  بيمه مسافرين سن ديگو

  بيمه کاليفرنيا

  بيمه تور کاليفرنيا

  بيمه مسافرين کاليفرنيا

  بيمه سفر به کاليفرنيا

  بيمه لس آنجلس

  بيمه مسافرين لس آنجلس

  بيمه گردشگري لس آنجلس

  بيمه سفر به لس آنجلس

  بيمه بورلي هيلز

  بيمه سفر به بورلي هيلز

  بيمه مسافرين بورلي هيلز

  بيمه مليبو

  بيمه سفر به مليبو

  بيمه مسافرين مليبو

  بيمه سن فرانسيسکو

  بيمه مسافرين سن فرانسيسکو

  بيمه سفر به سن فرانسيسکو

  بيمه اورنج کانتري

  بيمه سفر به اورنج کانتري

  بيمه مسافرين اورنج کانتري

  بيمه هاليوود

  بيمه سفر به هاليوود

  بيمه مسافرين هاليوود

  بيمه تور هاليووذ

  بيمه واشنگتن

  بيمه سفر به واشنگتن

  بيمه مسافرين واشنگتن

  بيمه هيوستون

  بيمه سفر به هيوستون

  بيمه مسافرين هيوستون

  بيمه مکزيزک

  بيمه سفر به مکزيک

  بيمه مسافرين مکزيزک

  بيمه تور مکزيک

  بيمه مکزيکو

  بيمه سفر به مکزيکو

  بيمه مسافري مکزيکو

  بيمه کوبا

  بيمه سفر به کوبا

  بيمه مسافرين کوبا

  بيمه گردشگري کوبا

  بيمه برزيل

  بيمه سفر به برزيل

  بيمه مسافرين برزيل

  بيمه تور برزيل

  بيمه گردشگري برزيل

  بيمه ريو

  بيمه سفر به ريو

  بيمه مسافرين ريو

  بيمه گردشگري ريو

  بيمه آرژانتين

  بيمه سفر به آرژانتين

  بيمه مسافرين آرژانتين

  بيمه گردشگري آرژانتين

  بيمه کاستاريکا

  بيمه گردشگري کاستاريکا

  بيمه سفر به کاستاريسکا

  بيمه پاناما

  بيمه سفر به پاناما

  بيمه مسافرين پاناما

  بيمه آفريقا

  بيمه سفر به آفريقا

  بيمه مسافرين آفريقا

  بيمه گردشگري آفريقا

  بيمه آفريقا جنوبي

  بيمه سفر به آفريقا جنوبي

  بيمه تور آفريقا جنوبي

  بيمه ونزوئلا

  بيمه سفر به ونزوئلا

  بيمه مسافرين ونزوئلا

  بيمه پرو

  بيمه سفر به پرو

  بيمه مسافرين پرو

  بيمه مسافرت پرو

  بيمه پاراگوئّه

  بيمه سفر به پاراگوئه

  بيمه شيلي

  بيمه سفر به شيلي

  بيمه مسافرين شيلي

  بيمه تور شيلي

  بيمه اوروگوئه

  بيمه سفر به اوروگوئه

  بمه جامايئکا

  بيمه سفر به جامايئما

  بيمه کولومبيا

  بيمه سفر به کولومبيا

  بيمه مسافرين کولومبيا

  بيمه مصر

  بيمه سفر به مصر

  بيمه گردشگري مصر

  بيمه مسافرين مصر

  بيمه تور مصر 

  بيمه تور اهرام سلاسه

  بيمه الجزاير

  بيمه سفر به الجزاير

  بيمه تونس

  بيمه سفر به تونس

  بيمه مراکش

  بيمه سفر به مراکش

  بيمه تور مراکش

  بيمه مسافرين مراکش

  بيمه ماداگسکار

  بيمه سفر به ماداگسکار

  بيمه قطر

  بيمه سفر به قطر 

  بيمه مسافرين قطر

  بيمه بحرين

  بيمه سفر به بحرين

  بيمه نپال

  بيمه سفر به نپال

  بيمه اوروپا

  بيمه سفر به اوروپا

  بيمه تور اوروپا

  بيمه گردشکري اوروپا

  بيمه مسافرين اوروپا

  بيمه مسافرت تور اوروپا

  بيمه آسيا

  بيمه تور آسيا

  بيمه آمريکا شمالي

  بيمه سفر به آمريکا شمالي

  بيمه آسانسور

  بيمه حوادث آسانسور

  بيمه نامه آسانسور

  بيمه کردن آسانسور

  بيمه آسانسور ساختمان

  بيمه ساختمان

  بيمه نامه سختمان

  بيمه کردن ساختمان

  بيمه آپارتمان

  بيمه نامه آپارتمان

  بيمه کردن آپارتمان

  بيمه رستوران

  بيمه نامه رستوران

  بيمه کردن رستواران

  بيمه رستواران سنتي

  بيمه رستوران فست فود

  بيمه سفره خانه سنتي

  بيمه سفره خانه سنتي و کافي شاپ

  بيمه نامه مدير ساختمان

  بيمه نامه مدير ساختمان

  بيمه مدريت ساختمان

  بيمه کردن مدريت ساختان

  بيمه فلافلي

  بيمه فست فو

  بيمه کبابي

  بيمه کافي شاپ

  بيمه کافه

  بيمه سفره خانه

  بيمه مغازه

  بيمه نامه مغازه 

  بيمه کردن مغازه

  بيمه تالار هاي پذيرايي

  بيمه کردن تالار هاي پذيرايي

  بيمه نامه تالار

  بيمه کردن تالار

  بيمه تالار عروسي

  بيمه باغ تالار

  بيمه نامه باغ تالار

  بيمه نامه زندگي

  بيمه زندگي

  بيمه زندگي وسرمايه گذاري

  بيمه سپرده زندگي

  بيمه تحصيل فرزندان

  بيمه زندگي مشترک

  بيمه زندگي جوانان

  بيمه زندگي و بازخريد سئوات

  بيمه مستمري زنان خانه دار

  بيمه اشخاص

  بيمه مسافرتي

  بيمه حوادث انفرادي

  بيمه حوادث خانواده

  بيمه حوادث گروهي

  بيمه شرکتي

  بيمه حوادث تحصيلي

  بيمه آتش سوزي

  بيمه اقدامات اوليه در زمان بروز حادثه

  بيمه خسارت

  راهنماي دريافت بيمه خسارت

  بيمه اتومبيل

  بيمه اتومبيل ثالث

  بيمه ثالث

  بيمه باتومبيل بدنه

  بيمه بدنه

  بيمه نامه جامع اتومبيل

  بيمه ناه بدنه راننده محور

  بيمه حسارت کلي

  بيمه نامه خسارت کلي

  بيمه مهندسي

  بيمه نامه مهندسي

  بيمه هاي دوره احداث

  بيمه مهندسي دوره احداث 

  بيمه هاي دوره بهره بردار

  بيمه مهندسي دوره بهره لرداري

  بيمه تمام خطر پيمانکاران

  بيمه خطر پيمانکاران

  بيمه پيمانکاران

  بيمه تمام خطر نصب

  بيمه نامه نصب

  بيمه مهندسي نصب

  بيمه نامه خطر نصب

  بيمه نامه جامع پروژه

  بيمه ماشين آلات پيمانکاري

  بيمه نامه ماشين آلات پيمانکاري

  بيمه پيمانکاري

  بيمه نامه جامع ماشين آلات

  بيمه ماشين آلات

  بيمه سازه هاي تکميل شده

  بيمه تکميل شده

  بيمه سازه 

  بيمه نامه تکميل سازه

  بيمه فساد کالا

  بيمه کالا

  بيمه فساد 

  بيمه نامه فساد کالا

  بيمه عدم النفع ناشي از شکست ماشين آلات

  بيمه باربري

  بيمه نامه باربري

  بيمه پوششهاي بيمه باربري داخلي

  بيمه پوشش باربري

  بيمه باربري داخلي

  بيمه خطرات تحت پوشش شرايط

  بيمه مدارک لازم جهت صدور بيمه نامه باربري

  بيمه فرايند صدور 

  بيمه راهناماي دريافت خسارت

  راهنماي دريافت خسارت بيمه باربري

  گرفتن خسارت بيمه باربري

  بيمه وام زندگي

  بيمه مسافرين خارج از کشور

  کارت اعتباري

  کارت اعتباري بيمه ملت

  بيمه درمان خانواده

  بيمه ملت درمان خانواده

  بيمه خانواده

  بيمه درمان

  سرمايه گذاري بلند مدت

  بيمه سرمايه گذاري بلند مدت

  دريفت تسهيلات

  بيمه دريافت تسهيلات

  سود سالانه حداقل ???

  بيمه نامه آتش سوزي رايگان

  بيمه نامه آتش سوزي

  مستمري مادام العمر

  بيمه نامه مستمر مادام العمر

  بيمه پرداخت هازينه هاي پزشکي

  تنها شرکت ارائه دهنده کارت هاي اعتباري

  کارت اعتباري

  وام

  وام بيمه ملت

  وام گرفتن

  وام بيه

  سرمايه گذاري

  سمايه گذاري بلند مدت

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**