بیمه تهرانپارس

  •  
  •  
  •  
  •  

بیمه حوادث

با توسعه و گسترش صنعت در کشور و کاربرد ماشین آلات پیچیده و نا آشنا، آمار حوادث ناشی از کار در کارگاه ها و موسسات صنعتی و کارخانجات فزونی یافته است، همچنین استفاده روز افزون از وسایل نقلیه باعث افزایش حوادث ناشی از سوانح رانندگی شده است. در سال های اخیر نیز به دلیل کاهش درآمد نسبی خانوارهای ایرانی به علت تورم به خصوص در بخش هزینه های درمان، داشتن پوشش بیمه ای ارزان و مناسب ضروری به نظر می رسد. کلیه این عوامل همراه با حق بیمه مناسب و نازل بیمه های حوادث باعث گسترش این رشته بیمه ای در بین شرکت ها، گروه های کارگری، اصناف و طبقات کم درآمد جامعه شده است. در واقع بیمه های حوادث به منظور ارائه تامین مورد نیاز بیمه گزار در زمان فوت ناشی از حادثه، نقص عضو (کلی و جزئی)، از کار افتادگی دائم کامل یا جزئی و هزینه های پزشکی به صورت انفرادی، خانوادگی و گروهی ارائه می گردد.


تعاریف، اصطلاحات، مهمترین خطرات مشمول بیمه و استثنئات:
حادثه: عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
نقص عضو و از کارافتادگی دائم: منظور از نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که ناشی از حادثه بوده و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
برخی از مهمترین حوادث تحت پوشش: غرق شدن، مسمومیت،  تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مانند اسید، ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم، گزیدگی، دفاع مشروع بیمه شده، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه، سوانح رانندگی، برق گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات.
 
برخی دیگر از خطرات به طور عادی تحت پوشش بیمه نامه حوادث نمی باشند مگر با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی. این خطرات عبارتند از:
-
جنگ( به جز انفجار و یا عملکرد ادوات نظامی که بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
-
زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای.
-
ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، شنا، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی(مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشینی هلی کوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسائط پرواز بدون موتور.

 

 
جبران برخی از خسارت ها به هیچ وجه در تعهد بیمه گر نیست. این خطرات عبارتند از :
-
خودکشی و یا اقدام به آن.
-
صدمات بدنی که که بیمه شده عمدا موجب آن می شود.
-
مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و روان گردان.
-
استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک.
-
ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
-
هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.
-
بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
-
فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
در بیمه حوادث، خسارت ناشی از برخی حوادث به دلیل عمل غیر قانونی بیمه شده قابل پرداخت نیست. نمونه این عمل غیر قانونی این است که شخص بیمه شده با وجود نداشتن گواهینامه رانندگی مجاز یا معتبر، رانندگی کرده و دچار حادثه شده باشد.

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**