بیمه تهرانپارس

  •  
  •  
  •  
  •  

بیمه تمام خطر پیمانکاران

 

خطرات تحت پوشش C.A.R :
حدود پوشش بیمه ای ارائه شده در این بیمه نامه عبارتست از هر گونه زیان یا خسارت فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که در محل اجرای پروژه به اموال بیمه شده وارد آید. بطور کلی خسارتهای ناشی از وقوع حوادث زیر تحت پوشش است :
سیل ، طغیان آب ، برف ، باران ، بهمن ، آتشفشان ، طوفان ، زمین لرزه ، نشست ، لغزش زمین و صخره ، سرقت با شکست حرز ، اجرای ناصحیح کار ، سهل انگاری ، اعمال توام با سوءنیت و همچنین خسارت وارد به مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی در حین حمل و نقل در محدوده اجرای پروژه ، انبارداری ، در طول مدت بیمه نامه ، پیاده و 

مدت بیمه C.A.R :
مدت اعتبار پوشش بیمه ای معادل دوران احداث پروژه است. مسئولیت بیمه گر پس از شروع کار، یعنی تسطیح زمین، شمع کوبی و یا با حمل کالا به محل کار آغاز و همزمان با تحویل موقت آن خاتمه یافته تلقی می‌شود. بیمه گذار می‌تواند دوره نگهداری (تحویل موقت) را نیز تحت پوشش قرار دهد.

سرمایه مورد بیمه در بیمه C.A.R :
- مبلغ قرارداد (مطابق پیمان)
- مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کارفرما (در صورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمی‌شود)
- تعدیل (از آنجائیکه در پروژه های در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کالا و خدمات در سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه‌نامه ثابت می‌باشد، برای اینکه خسارت وارده به ارزش روز پرداخت گردد در صورت تمایل بیمه گذار مبلغی بین 10 تا 30 درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه‌نامه قرار می‌گیرد) 
- لوازم و تجهیزات ساختمانی (ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقک‌های موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و ... بوده که با خود از سر یک پروژه به پروژه دیگری می‌برند)
- برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاک‌سازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمت‌های غیرقابل استفاده در صورت تمایل بیمه گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه می‌شود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد می‌باشد)
- اموال مجاور (اموال متعلق یا در اختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمی‌باشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آن‌ها را در هنگام اجرای پروژه می‌دهد، می‌تواند آن‌ها را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد) 
- مسئولیت در قبال اشخاص ثالث (میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث به غیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر بیمه گذار تعیین می‌شود) 

نکات مهم در بیمه C.A.R :
- در صورتی که پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمان را بیمه کند باید نامه تأیید و تعیین کارفرما را داشته باشد.
- در صورت درخواست پیمانکار و با تأیید کارفرما در مواقع مشخص نبودن زمان شروع پروژه، دوره پیش انبارداری یا تجهیز کارگاه را می‌توان به تنهایی بیمه نمود.
- در صورت درخواست پیمانکار و با گرفتن حق بیمه اضافی می‌توان پوشش بیمه ای دوره نگهداری را نیز تمام خطر نمود.
- پس از تعیین قطعی میزان خسارت واقعی مواضع خسارت دیده توسط بیمه‌گر، بیمه گذار موظف است نسبت به اخذ پوشش مجدد این مواضع به میزان مبلغ تعیین شده اقدام نماید، در غیر این صورت خسارت مجدد به مواضع آسیب دیده قابل پرداخت نخواهد بود.
- اگر پروژه به هر دلیل متوقف گردد از آنجائیکه «توقف کار» جزء استثنائات بیمه نامه می‌باشد پوشش بیمه ای به طور خودکار متوقف خواهد شد، در این حالت در صورت تمایل بیمه گذار به پوشش بیمه ای خطرات مورد نظر در زمان توقف  که با نظر خود بیمه گذار تعیین می‌گردد با صدور الحاقی توقف و اخذ حق بیمه اضافی، پروژه تا مدت معینی تحت پوشش بیمه ای زمان توقف خواهد بود و پس از آن با صدور الحاقی دیگری مجدداً ادامه پوشش بیمه ای تمام خطر برقرار خواهد شد. بدیهی است که در الحاقی دوم باید مدت توقف به دوره احداث و دوره نگهداری اضافه شود.
-  مسئولیت بیمه‌گر به محض تحویل کار به کارفرما یا شروع بهره‌برداری از موضوع مورد بیمه (برای قسمت‌های تحویل داده شده یا به بهره‌برداری رسیده) به اتمام خواهد رسید.

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**