بیمه تهرانپارس

  •  
  •  
  •  
  •  

فرایند صدور قرارداد بیمه حمل و نقل داخلی

• تکمیل، مهر و امضا پرسشنامه (فرم پیشنهاد) بیمه نامه توسط متصدی حمل/شرکتهای پخش کالا
• بررسی مندرجات فرم پیشنهاد و کسب اطمینان از تکمیل صحیح آن و دریافت مدارک لازم توسط نماینده
• مهر و امضاء فرم پیشنهاد و استعلام نرخ و شرایط از مجتمع توسط نماینده
• ابلاغ نرخ و شرایط اعلام شده توسط ستاد به نماینده توسط مجتمع 
• ابلاغ نرخ و شرایط اعلام شده ستاد به بیمه گذار توسط مجتمع
- بایگانی مدارک و مختومه شدن پرونده در صورتی که بیمه گر و بیمه گذار پس از یک یا چند بار مذاکره به توافق نرسند.

 

- انجام فعالیتهای ذیل در صورتی که بیمه گر و بیمه گزار پس از یک یا چند بار مذاکره به توافق رسیده باشند :
• اخذ سپرده (چک) تضممین از بیمه گذار، تحویل چک به واحد حسابداری و دریافت رسید توسط نماینده
• ارایه قبض رسید به مجتمع توسط  نماینده 
• دریافت قبض از مجتمع و وارد نمودن اطلاعات لازم در رایانه مطابق با آخرین توافقات توسط واحد مجاز صدور(ستاد)
• ارسال نسخ قرارداد مهر و امضا شده برای مجتمع جهت مهر و امضا بیمه گزار وعودت سایر نسخ توسط واحد مجاز صدور (ستاد)
• اخذ مهر و امضا بیمه گذار و عودت سایر نسخ به مجتمع توسط نماینده
• ارسال نسخه ستاد و اعلام عملیاتی شدن قرارداد به طرف قرارداد توسط مجتمع
• تحویل جدول تکمیل شده فهرست کالای حمل شده 15 روزه مهر و امضا شده به نماینده توسط متصدی حمل / شرکتهای پخش کالا
• صدور و تحویل الحاقیه (گواهی) بیمه به بیمه گذار توسط نماینده
• پرداخت حق بیمه کالای حمل شده براساس الحاقیه (گواهی) توسط متصدی حمل / شرکتهای پخش کالا

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**