بیمه تهرانپارس

  •  
  •  
  •  
  •  

راهنمای دریافت خسارت

- پس از وقوع حادثه، بيمه گذار "فرم اعلام خسارت باربري" را جهت اعلام خسارت تكميل مي‌‌كند. بيمه گذار مي‌تواند اطلاعات را در قالب نامه نيز ارسال نمايد. و يا ابتدا از طريق تلفن موضوع حادثه را به شركت بيمه اعلام نموده و سپس خسارت را كتبا ارسال دارند.
- بازخواني پرونده صدور: مدارك صدور بيمه‌نامه توسط اداره خسارت بيمه نامه هاي باربري از بيمه گذار درخواست و دريافت مي‌گردد. 
- در صورتيكه محل حادثه در نزديكي اداره باشد، بازديد توسط كارشناس اداره صورت مي‌گيرد؛ در غير اينصورت، كارشناس بين‌المللي و يا كارشناس نمايندگي‌ نزديك به محل حادثه، جهت بازديد مقدماتي اعزام مي‌گردد. جهت اعزام كارشناس خارج از واحد، اداره خسارت بيمه نامه هاي باربری طي نامه‌اي‌ به نمايندگي شهرستان درخواست اعزام كارشناس مي‌نمايد. 
- كارشناس بازديد، از محل بازديدي بعمل آورده و "گزارش خسارت باربري" را تهيه مي‌كند. 
- اداره نظارت بر خسارت پس از دريافت مجوز پرداخت، پرداخت خسارت را تاييد و حواله پرداخت خسارت را صادر نموده و طي نامه‌اي به اداره خسارت بيمه نامه هاي باربري ارسال مي‌نمايد. 
- اداره خسارت بيمه نامه هاي باربري حواله پرداخت خسارت را صادر مي نمايد. 
- بيمه گذار تعهدنامه‌اي مبني بر دريافت مبلغ خسارت از شركت بيمه را تكميل و امضا مي‌كند. در برخي مواقع در صورت نياز (در صورتيكه بيمه گذار سابقه كيفري داشته باشد و يا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بيمه گذار تكميل مي‌گردد. (اين اقرارنامه در محضر تكميل و ثبت مي‌شود) طي اين تعهد‌نامه بيمه گذار متعهد مي‌شود كه: 
- چنانچه مشخص گردد حادثه مذكور بر اثر عمد بيمه گذار، ذوي‌الحقوق و يا عوامل وي بوده و يا بر اساس شرايط بيمه‌نامه محق دريافت خسارت نبوده حداكثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دريافتي اقدام نمايد. 
- چنانچه مشخص گردد كه حادثه مذكور بر اثر عمد بيمه گذار ايجاد شده، كمال همكاري را با شركت در خصوص شناسايي عامل حادثه و پيگيري او در مراجع انتظامي و قضائي بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضايت نسبت به مسئول حادثه خودداري بعمل آورد. 
- چنانچه مشخص گردد كه بيمه گذار در مراحل مختلف رسيدگي به پرونده اظهار خلاف واقع نموده يا وقايع را كتمان كرده، حسب درخواست شركت سريعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختي به اضافه ضرر و زيان مورد مطالبه شركت اقدام به‌عمل آورد. 
- اداره صدور چك با دريافت يك نسخه از حواله صادر شده، چك به مبلغ خسارت را صادر و به بيمه گذار تحويل مي‌دهد.

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**