بیمه تهرانپارس

  •  
  •  
  •  
  •  

سوالات متداول

1- بارنامه رسمی و غیر رسمی در حمل و نقل داخلی چه تفاوتهایی دارند ؟ 
بارنامه رسمی توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکتهای حمل ونقل (شامل وانت و کامیونت نمی شود ) قرار داده میشود ولی بارنامه غیر رسمی توسط هر موسسه حمل به طور مستقل صادر شده و امکان کنترل و نظارت بر آن بسیار محدودتر از بارنامه رسمی است .

2- كالاي متروكه چه نوع کالایی می باشد ؟ 
كالاهايي است كه مدت توقف قانوني آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد.

3- منظور از طبقه بندی انواع اصطلاحات اینکوترمز چیست ؟
به طور کلی انواع اصطلاحات خرید اینکوترمز را می توان براساس حرف اول هر اصطلاح در4 گروه C,D,E,F طبقه بندی نمود. ,DDP,EXWORKS, FOB CPT به ترتیب در گروههای C,D,E,F قرار دارند .

4- اینکوترمز چه اهمیتی برای بیمه باربری دارد ؟  
اینکوترمز در واقع تعیین کننده وظایف و مسئولیتهای خریدار و فروشنده و تعیین کننده نقطه ای است که مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد و دقیقأ از همین جاست که مسئولیت شرکت بیمه آغاز می گردد. همچنین  طبقه نوع خرید تعیین کننده حداکثر درصد ارزش اضافی است که بیمه گذار در صورت تمایل می تواند کالای مورد بیمه خود را به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در پروفرما بیمه نماید .   

5- چک سپرده( تضمین) قرارداد بیمه حمل و نقل داخلی چه مشخصاتی باید داشته باشد ؟

1- بدون درج تاریخ
2- در وجه : بیمه ملت (بدون درج بابت ...)
3- بدون مغایرت حروفی و عددی 
4- بدون پشت نویسی

6- مدت انقضاي مدت (مهلت اعلام خسارت ) بيمه  نامه های تحت کلوز های C ،C+،B، A  چه مدت می باشد؟
در مورد حمل هوايي 30 روز پس از رسيدن هواپيماي حامل كالا به فرودگاه كشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار)  هر كدام که زودتر تحقق یابد،
در مورد حمل زميني 60 روز پس از ورود كالا به مرز زميني كشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار) هر كدام که زودتر تحقق یابد،
در مورد حمل دریائی ، 60 روز از تخلیه کالا در بندر کشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار) هر كدام که زودتر تحقق یابد،
مدتهاي ياد شده در اين ماده با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد مي باشد.

7- مدت اعتبار بيمه نامه هاي باربری داخلي چه مدت می باشد ؟
8روز پس از رسيدن كالا به انبار مؤسسه حمل و نقل یا به محض رسيدن كالا به انبار بيمه‌گذار هر كدام که زودتر تحقق یابد.

8- مدت اعتبار (مهلت شروع به حمل ) بيمه نامه هاي باربری وارداتی و صادراتی چه مدت می باشد ؟ 
مطابق با ماده 20 شرایط عمومی بیمه باربری –صادراتی ، بيمه گذار موظف است كالاي موضوع بيمه نامه را حداكثر در مدت دو سال از تاريخ صدور بيمه نامه حمل نمايد . در غير اين صورت بيمه نامه فاقد اعتبار بوده و بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارتهاي مربوط به محمولاتي كه بعد از مهلت مقرر حمل مي‌گردد، ندارد . البته حق بيمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بيمه گذار قابل استرداد خواهد بود .  


9- کدامیک از انواع پوششهای بیمه باربری برای وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا مناسب تر است ؟
مناسب بودن فقط در کاملتر (گرانتر) بودن پوشش بیمه ای خلاصه نمی شود بلکه نوع کالا و مقدار حداکثر حق بیمه ای که بیمه گذار حاضر است برای خرید پوشش بیمه ای پرداخت نماید نیز در تعیین پوشش بیمه  مناسب موثر خواهد بود . 

10- چه کسانی می توانند ذینفغ بیمه باربری باشند ؟ 
1- صاحب کالا( محموله )  2- بانک گشایش کننده اعتبار   3- هر بیمه گذار ثالثی که نسبت به مورد بیمه (کالا) دارای نفع بیمه ای باشد.

11- آیا  تخفیف عدم خسارت در تمدید بیمه نامه باربری نیز اعمال می شود ؟    
بیمه باربری صرفأ جهت حمل یکباره و یا به دفعات یک محموله با ارزش مشخص صادر می شود از این رو بیمه نامه پس از انجام حمل خاتمه می یابد و تخفیف عدم خسارت نخواهد داشت.

12- آیا خسارات ناشی از محموله یک وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه باربری می باشد ؟ 
موضوع بیمه باربری فقط کالای مورد بیمه (محموله) است و از این رو خسارات ناشی از محموله را جبران نمی نماید .

 

13- جبران خسارت یک محموله که از یک طرف تحت پوشش بیمه باربری است و مقصر حادثه نیز دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد به چه صورت انجام می شود؟

مازاد تعهدات خسارت مالی بیمه نامه شخص ثالث تا مبلغ خسارت قابل پرداخت به عهده بیمه باربری خواهد بود .

14- مسئولیت متصدی حمل در بیمه نامه و قرارداد داخلی تحت چه شرایطی بیمه می گردد؟
تنها در صورت متصدی حمل بودن بیمه گزار است که می توان با افزایش نرخ مشخصی مسئولیت متصدی حمل را بیمه نمود و در نتیجه از تعقیب و بازیافت (Recovery) متصدی حمل مقصر حادثه صرف نظر نمود .

15- بيمه نامه باربري داخلي موردي و قرارداد بيمه باربري حمل ونقل داخلي چه تفاوتهائي دارند ؟
در بيمه نامه موردي براي هر حمل يك بيمه نامه مجزا صادر گرديده و مي بايست كه  مبلغ حق بيمه هر بيمه نامه قبل از حمل  به حساب بيمه گر واريز شود ولي در قرارداد بيمه باربري ، بيمه گذار پس از انعقاد قرارداد نسبت به درج مشخصات هر حمل در جدول پيوست قرارداد اقدام نموده و در نهايت مبلغ حق بيمه با صدور الحاقي در دوره هاي مشخص زماني (مثلا" هر دو هفته يك بار) تعيين و پرداخت مي گردد. .به اين ترتيب با رعايت مفاد قرارداد ، كليه محموله هاي بيمه گذار در كليه ساعات شبانه روز تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.

16- تفاوت  قرارداد عمومي بيمه باربري داخلي و قرارداد بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي ) كه جزو بيمه هاي مسئوليت مي باشد چيست ؟ 
برخي از تفاوتها به شرح  جدول زیر مي باشد :

ردیف

قرارداد عمومي بيمه حمل ونقل داخلي

قرارداد بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي )

1

هنوز اجباری نشده

برای صادر کنندگان بارنامه رسمی یک الزام قانونی و اجباری است.

2

خسارت قابل پرداخت صرفنظر از تقصیر و یا عدم تقصیر متصدی حمل به صاحب کالا پرداخت می شود.

خسارت قابل پرداخت فقط در صورتی كه شركت حمل و نقل طرف قرارداد به عنوان مقصر حادثه و مسئول جبران خسارت شناخته شود به صاحب کالا پرداخت می گردد.

3

بيمه گر پس از پرداخت خسارت ، حق مراجعه به شركت حمل و نقل طرف قرارداد جهت بازيافت خسارت (Recovery) را دارد مگر اینکه بیمه گذار (موسسه حمل) پوشش مسئولیت متصدی حمل را نیز خریداری کرده باشد .

بیمه گر پس از پرداخت خسارت، حق مراجعه به شرکت حمل و نقل طرف قرارداد جهت بازیافت خسارت (Recovery) را ندارد.

4

نرخ حق بيمه (جهت پوششهاي يكسان) بمراتب بيشتر از نرخ بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)است.

نرخ حق بيمه (جهت پوششهاي يكسان) بمراتب کمتر از نرخ قرارداد عمومي بيمه باربري داخلي است.


17- علت اينكه برخي از بيمه گذاران و يا ترخيص كنندگان ايشان عليرغم حمل محموله و به مقصد رسيدن كالاي وارداتي درخواست صدور بيمه نامه مي نمايند چيست ؟
ارایه یک بیمه نامه باربری معتبر صادر شده توسط یک شرکت بیمه ایرانی شرط  لازم جهت ترخيص كالاي وارداتي از گمرك مي باشد. در اين موارد معمولا" بيمه نامه با پوشش Total Loss و با حداقل حق بيمه صادر مي شود و به این دلیل است که بيمه تشريفاتي و یا  بيمه گمركي نامهاي ديگري است كه براي اين نوع بيمه نامه بكار برده مي شود .

18- فاصله ميان مبداء و مقصد چه تأثيري در تعيين نرخ حق بيمه باربري دارد ؟
به طور كلي بعد مسافت به طور مستقيم تأثيري در تعيين نرخ حق بيمه بيمه باربري ندارد  ولي  مي تواند در كنار ساير فاكتورها در تحليل کلی ريسك مورد توجه قرار گيرد.

 

19- آيا می توان كالاهائي را كه با موتورلنج و ساير شناورها حمل مي شود نیز تحت پوشش بیمه باربری قرار داد ؟     
بیمه نامه حمل کالاها با موتور لنج و شناورهای متوسط و کوچک باربری بین بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان و بنادر کشورهای حوزه دریای خزر و همچنین بین بنادر ایران صورت می گیرد و با شرکتهای بیمه با توجه به ریسک و ضریب خسارت بالای حمل کالا با موتور لنج ، ظرفیتهای محدودی دارند و از این رو در شرکت بیمه ملت نیز این نوع بیمه نامه با نرخ و شرایط ویژه ای صادر می گردد.

20- مقدار فرانشیز انواع بیمه نامه ها و پوششهای بیمه باربری چقدر است ؟
تا چندی پیش اعمال فرانشیز فقط در کلوز B و آنهم به استثناء خسارت عدم تحویل و خطرات مندرج در ردیف 1 این کلوز مطرح بود ولی با توجه به شرایط بازار بیمه و نیازهای بیمه گذاران موضوع اعمال فرانشیز در سایر پوششها به عنوان عامل متعادل کننده نرخهای موجود نیز اعمال گردیده و مقدار آن برحسب نظر بیمه گر متفاوت می باشد . 

 

 

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**