بیمه تهرانپارس

  •  
  •  
  •  
  •  

اقدامات اولیه در زمان بروز حادثه

1- اطلاع به آتش نشاني و در نهايت اخذ گزارش سازمان آتش نشاني در رابطه با زمان و علت آتش سوزي
2- اطلاع به سازمان حوادث غيرمترقبه و اخذ گواهي مربوطه مبني بر اعلام تاريخ و زمان و نوع حادثه و محل و يا منطقه جغرافيائي در رابطه با وقوع سيل و يا زلزله و يا رانش و فروكش زمين و ...
3- اطلاع به سازمان هواشناسي در رابطه با وقوع طوفان ، گردباد و تندباد و وقوع صاعقه و اخذ گواهي مربوطه مبني بر اعلام تاريخ و زمان و محل و يا منطقه جغرافيائي و درج ميزان سرعت باد و ...
4- اطلاع به نيروي انتظامي در رابطه با سرقت اموال و اشياء و كالا و يا وجود مقصر يا مقصرين در ايجاد خسارت و تشكيل پرونده و ارائه ليست مشخصات كامل و دقيق اموال و اشياء سرقت شده همراه با ذكر قيمت و يا ارزش آنها و ذكر نام مقصر يا مقصرين در ايجاد خسارت
5- اخذ گواهي مربوط به حوادث ناشي از سقوط هواپيما و هلي كوپتر از سازمان هواپيمائي
6- در صورت نياز تهيه استشهاد محلي و مورد تائيد شوراي محل
7- تهيه ليست اموال و دارائي ها با ذكر مشخصات دقيق و كامل همراه با ارزش قبل از بروز حادثه 
8- تهيه ليست اموال و دارائي هاي نجات داده شده و اعلام محل دقيق نگهداري آنها 
9- تهيه ليست اموال و دارائي هاي آسيب ديده و يا از بين رفته همراه با ذكر ارزش تك تك آنها 
10- بازديد اوليه و مقدماتي نمايندگي از محل حادثه و تهيه گزارش مقدماتي و برآورد اوليه ميزان خسارت با ذكر اقلام خسارت ديده
11- تهيه عكس و فيلم به تعداد مورد لزوم از صحنه حادثه و اقلام آسيب ديده و نجات داده شده.

12- ارسال اعلام خسارت بيمه گذار همراه با گزارش اوليه و عكس هاي تهيه شده از طريق نامه اداري (توسط واحد خسارت انجام خواهد گرديد) .
* بمحض دريافت نامه نمايندگي واحد خسارت تصميمات مقتضي بشرح زير اتخاذ خواهد نمود . 
13- در صورت لزوم نسبت به اعزام كارشناس و يا كارشناسان ارزياب خسارت و همچنين كارشناس بررسي علت و تحقيق اقدام خواهد نمود . در اين مرحله نمايندگي موظف خواهد بود هماهنگي هاي لازم را با بيمه گذار جهت حضور كارشناسان بعمل آورده و نمايندگي شخصا در كليه مراحل كارشناسي نيز همراه كارشناسان در محل حادثه حضور خواهد داشت .
14- در صورت عدم نياز به حضور كارشناس در محل با توجه به گزارش تهيه شده توسط نمايندگي و ساير اسناد كه فوقا اشاره گرديد نسبت به بررسي خسارت و اعلام نظر واحد فني اقدام خواهد گرديد .

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**