بیمه تهرانپارس

  •  
  •  
  •  
  •  

راهنمای دریافت خسارت

- پس از وقوع حادثه ، بیمه گذار "فرم اعلام خسارت آتش سوزی" را جهت اعلام خسارت تکمیل می‌‌کند. بیمه گذار می‌تواند اطلاعات را در قالب نامه نیز ارسال نماید و یا ابتدا از طریق تلفن موضوع حادثه را به شرکت بیمه اعلام نموده و سپس درخواست خسارت را کتبا ارسال دارند.
- بازخوانی پرونده صدور: مدارک صدور بیمه‌نامه توسط اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی از بیمه گذار درخواست و دریافت می‌گردد. 
- در صورتیکه محل حادثه در نزدیکی اداره باشد، بازدید توسط کارشناس اداره صورت می‌گیرد؛ در غیر اینصورت، کارشناس بین‌المللی و یا کارشناس نمایندگی‌ نزدیک به محل حادثه، جهت بازدید مقدماتی اعزام می‌گردد. جهت اعزام کارشناس خارج از واحد، اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی طی نامه‌ای‌ به نمایندگی شهرستان درخواست اعزام کارشناس می‌نماید. 
- کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش خسارت آتش سوزی" را تهیه می‌کند. 
- اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت مجوز پرداخت، پرداخت خسارت را تایید و حواله پرداخت خسارت را صادر نموده و طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی ارسال می‌نماید. 
- اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی حواله پرداخت خسارت را صادر می نماید. 
- بیمه گذار تعهدنامه‌ای مبنی بر دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه را تکمیل و امضا می‌کند. در برخی مواقع درصورت نیاز (در صورتیکه بیمه گذار سابقه کیفری داشته باشد و یا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بیمه گذار تکمیل می‌گردد. (این اقرارنامه در محضر تکمیل و ثبت می‌شود) طی این تعهد‌نامه بیمه گذار متعهد می‌شود که: 
- چنانچه مشخص گردد حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه گذار، ذوی‌الحقوق و یا عوامل وی بوده و یا بر اساس شرایط بیمه‌نامه محق دریافت خسارت نبوده حداکثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دریافتی اقدام نماید. 
- چنانچه مشخص گردد که حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه گذار ایجاد شده، کمال همکاری را با شرکت در خصوص شناسایی عامل حادثه و پیگیری او در مراجع انتظامی و قضائی بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضایت نسبت به مسئول حادثه خودداری بعمل آورد. 
- چنانچه مشخص گردد که بیمه گذار در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اظهار خلاف واقع نموده یا وقایع را کتمان کرده، حسب درخواست شرکت سریعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختی به اضافه ضرر و زیان مورد مطالبه شرکت اقدام به‌عمل آورد. 
- اداره صدور چک با دریافت یک نسخه از حواله صادر شده، چک به مبلغ خسارت را صادر و به بیمه گذار تحویل می‌دهد.

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**